زمزمه ای در آرژانتین؛ گایاردو در ماه دسامبر سرمربی بارسلونا می‌شود!

  • 1398/08/16
  • 21:02
زمزمه ای در آرژانتین؛ گایاردو در ماه دسامبر سرمربی بارسلونا می‌شود!

کلودیو بورگی در برنامه تلویزیونی ادعای عجیبی را مطرح کرده است.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار